Dato Navn
Dato Navn Beskrivelse Valg
Dato Navn Beskrivelse Valg

Oppstart Turn Høsten 2020

Oppstart for turngruppen  høsten 2020 er onsdag 26. august. 

Treningstider onsdager i KIL-hallen:

17.15 - 18.00: Turn F&B og 4-5 år

18.00 - 19.00: Turn 1 - 3 trinn

19-00 - 20.00: Turn 4 -7 trinn


NB Treningstider er forskjøvet med 15 min i forhold vårsemesteret.

Se artikkel under for beskrivelse av de ulike turnpartier. 

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til trening! 

MERK alle barn skal være innmeldt før de møter på trening, ingen "drop-in" grunnet smittevernregler! 

Skjema for innmelding til turngruppen finnes nederst på denne siden. 

Turngruppen tar i bruk Spond som kommunikasjonskanal og for påmelding til treninger.   


Kontaktskjema Turn

Fornavn Etternavn

Viktig info Vedr Smittevern

Se også info på NGTF sin hjemmeside:Samleside koronainformasjon


Turn

Turngruppen i Kalandseid IL tilbyr gymlek og turn for barn i alderen 2 – 13 år.  Treingen foregår i KIL-hallen hver onsdag. I tillegg tilbyr Turngruppen aerobic for ungdom/voksne mandager og onsdager.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til trening! 

Nye medlemmer kan melde seg inn ved å tykke på link for påmelding under. Medlemmer fra forrige semester trenger ikke å melde seg inn på nytt, medlemskap fortsetter inntil skriftlig beskjed om utmelding er mottatt. Ved avmelding fra Turngruppen sendes mail til turn@kalandseid.no.  

Medlemskap i KIL turn forutsetter at foresatte engasjerer seg frivillig i driften av idrettslaget, turngruppen eller andre undergrupper, og derfor må informasjon om hvilken type frivillig arbeid foresatte allerede har eller ønsker seg i det kommende året fylles ut ved påmelding. Vennligst fyll inn i kommentarfeltet hvilke(n) aktiviteter foresatte kan bidra med:

  • Tilsynsvakt i KIL-hallen
  • Trener/hjelpetrener
  • Styrearbeid
  • Arrangementskomite
  • Dugnad

Se medlemsbetingelser for Turngruppen: Medlemsbetingelser Turngruppen KIL.docx

Turngruppen har følgende turnpartier for barn: 


Foreldre og Barn (2 - 3 år)

Dette partiet er et tilbud for små barn (2 - 3 år), og her deltar en foresatt sammen med barnet på treningen. Partiet er en introduksjon til organisert gymlek med fokus moro og bevegelse.

Varighet: 45 min

 

4 – 5 år 

Dette partiet er et tilbud for barn 4 - 5 år og er en introduksjon til organisert gymlek med fokus på moro og bevegelse. For dette partiet deltar ikke foreldre/foresatte men må oppholde seg i gangen eller i garderoben.  

Varighet: 45 min

 

1. - 3. trinn

Dette partiet er et tilbud for barn i 1. - 3. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn, og trenerne har turnbakgrunn.

Varighet: 60 min

 

4. - 7. trinn

Dette partiet er et tilbud for barn i 4. til 7. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn, og trenerne har turnbakgrunn. Turnstyret sponser dette partiet med delvis betalte turndrakter, og jobber med å finne stevner, turer og arrangementer de kan delta på. 

Varighet: 75 min

 

Oppvisning

Før jul og før 17.mai inviterer Trungruppen foreldre, besteforeldre og andre til en avslutning/oppvisning der barna vil vise frem det de har trent på i løpet av året.


For spørsmål: kontakt trungruppen på turn@kalandseid.no 


Bli medlem!