TURSTIER PÅ KALANDSEID


Kalandseid IL har merket 5 turruter i nærområdet rundt Kalandsvannet.
Det er info.tavler på P-plassen ved Kaland idrettshall som viser de 5 turrutene.
Tursti 1 er et lite turstinettverk i området Stego - Orretua - Smådalen. Start ved Kaland Idrettshall

KIL_turfolder_2_flerspråk.pdf

Tursti 2 er en rute fra Kalandseidet til Lille Lyshornet. Start ved Gml. Kalandseidet Stasjon


Tursti 3 er en rute fra Kalandseidet til Frotveit over Solbakkafjellet, Start ved Gml. Kalandseidet Stasjon

Tursti 4 er en rute fra Valle til Jonsvollsvarden. Start ved Spar-butikken på Valle

Tursti 5 er en rute fra Kalandseidet til Tereleitet. Start ved Gl. Kaland StasjonBli medlem!