Dato Navn
Dato Navn Beskrivelse Valg
Dato Navn Beskrivelse Valg

Idrettsanlegg

KIL-Hallen

KIL Hallen er i bruk alle dager i uken av en rekke brukergrupper. Hovedbrukere er Kaland Skole (dagtid) og Kalandseid IL (kveldstid og helger).


KUNSTGRESSBANENE

Kalandseid Idrettsanlegg har 2 kunstgressbaner. En 11`erbane bygget i 2006 og en 7`erbane bygget i 2009.
I KIL Hallen er det egne utegarderober for brukerne av kunstgressbanene. Disse har egen inngang i den enden av Hallen som vender mot E39
Brukstiden på banene organiseres av fotballgruppen i Kalandseid IL.
For spørsmål om banene - ta kontakt med oss på fotball@kalandseid.no


SANDVOLLEYBANENE

Kalandseid IL ferdigstilte i 2018 et sandvolleyanblegg med 2 baner. Anlegget er plassert mellom idrettshallen og skolen og er et åpent idrettsanlegg for alle og enhver som ønsker å bruke dem. Anlegget er åpent i perioden april til oktober. På kveldstid i ukedagene, kan man kvittere ut baller hos tilsynsvakten i Kaland Idrettshall.
For spørsmål om sandvolleyanlegget - ta kontakt med oss på post@kalandseid.no 

TUFTEPARKEN

Tufteparken er en styrketreningspark med mange varierte apparater. Den ligger ved salgsboden langs 11`er kunstgressbanen og er et  åpent idrettsanlegg for alle og enhver som ønsker å trene styrketrening. I parken finner du en tavle med en rekke tips til øvelser. Anlegget er åpent året rundt. På kveldstid i ukedagene, kan man kvittere ut treningsstrikk til Tufteparken hos tilsynsvakten i Kaland Idrettshall.
For spørsmål om Tufteparken - ta kontakt med oss på post@kalandseid.no 


Bli medlem!