FOR ALLE - FONDET er et tiltak Kalandseid har igangsatt, for at alle barn i nærområdet kan delta som medlem i idrettslagets aktiviteter.

Hvis en familie trenger det, kan man søke FOR ALLE om å få refundert deler av utgiftene til:
- Medlemskontingenten til barnet
- Deltakeravgift på Bredt&Godt
- Egenandelen på turer i regi av idrettslaget
- Deltakeravgiften på turneringer man deltar i som medlem i klubben
- TINE Fotballskole Kalandseid og/eller Bredt&Godt Sommeridrettsskole

Når det gjelder medlemskontingent har NIF satt et krav om at alle skal betale minst kr.100 i kontingent for å kunne være medlem i et idrettslag, men utover dette dekker vi det som du/dere har behov for, så langt midlene i FOR ALLE - fondet rekker.

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor, så vil vi behandle søknaden din raskt.
Alle søknader til FOR ALLE behandles konfidensielt.


Med vennlig hilsen

Styret i Kalandseid IL v/barneidrettsansvarlig

For alle Skjema

Hvis det gjelder flere idrettsgrupper eller en gruppe/aktivitet som ikke står i oversikten, kryss av på

Minste sum man kan føre opp er kr 100. Desto mer du kan betale, desto flere kan få glede av "For alle - fondet"